Uncategorized

Ticari Araç Giydirme

Ticari araçlarda reklam bulundurulması hakkında yönetmelik resmi gazetenin 6 Ağustos 2011 tarih ve 28017 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların iç ve dış kısımlarında reklam bulundurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Araçlara reklam uygulanması ve uygulanan reklamların çıkartılarak araçların eski haline getirilmesi sırasında meydana gelebilecek zararların karşılanması amacıyla, ticari araç reklam izin belgesinin düzenlenmesi esnasında reklam kampanyasında kullanılacak her araç başına; taksi, taksi dolmuş, kiralık otomobil ve hafif römorklar için 1.500 Türk Lirası, minibüs ve kamyonetler için 3.000 Türk Lirası, otobüsler için ise 6.000 Türk Lirası tutarında banka teminat mektubunun ilgili belediyeye ibraz edilmesi gerektiğine 6.maddenin 4.fıkrası Danıştay Sekizinci Dairesinin 09.12.2011  tarihli ve E:2011/6964 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 16.02.2012 tarih ve B.05.0.MAH.0.02.01.00-349-4773 sayılı Genelgesi ile tüm belediyelere duyurulmuştur. Buna göre belediyeler başvuran kişilerden teminat isteyemeyecektir. Başvuru taleplerini teminat yatırılmadığı gerekçesiyle red edemeyecektir.

Araçlarında, ticari araç reklam izin belgesi almaksızın reklam bulunduran, izin belgesinin süresi geçmiş olan veya izin belgesinde belirtilen şartları taşımayan reklamları bulunduran araç sahip ve sürücüleri hakkında Karayolları Trafik Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri uygulanır.(m.9) Bu maddede öngörülen idari para cezaları verilecektir. Sonuç olarak Açık hava reklamlarını en çok kullananlar, dağıtım zinciri olan ve doğrudan tüketiciye ulaşmak isteyen firmalardır. Açık hava reklamcılığının en önemli özelliği ise, insan topluluklarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde birçok insana aynı anda, kısa zamanda ve daha düşük bir maliyetle istenilen bilgiyi ulaştırmasıdır. Otobüs, taksi, dolmuşlar ulaştıkları her alanda amaçlanan iletinin en etkili zamanlarda hedef kitlenin gözünün önünde olan araçlardır. Ayrıca hareket eden nesneler her zaman insanların dikkat ve ilgisini çekmektedir. “Araştırmalara göre insanlar, araç üzeri reklamlardan %92 oranında etkileniyor bu tür reklamı beğeniyor ve reklamı yapılan ürünlerin tüketimi için harekete geçiyorlar.” Özellikle araçların dış yüzey kaplamaları ya da araç içlerinde kullanılan görseller bireylerin ilgisini çekmekte ve gün içerisinde birçok birey bu reklamlarla karşı karşıya gelmektedir. İnsanlar duraklarda taşıtları beklerken, araç içinde seyahat ederken ya da sokakta, caddelerde çevresine bakarken bu reklamlara rastlanmaktadır. Bu durumda bu reklamlar çok fazla hedef kitleye ulaşabilmektedir. İster yaya, ister taşıt sürücüsü, ister taşıt içerisinde yer alan bireyleri yapılan marka reklamına ilgilerini arttırmada etkili bir yöntemdir. Çünkü kimse işe, eve, alışverişe, okula veya herhangi bir yere gitmek için sokağa çıktığında toplu taşıma araçlarının üzerindeki reklamlardan kaçamaz.

Reklamlar
Ankara Reklam

Araç Giydirme Firması

Araç Giydirme; Araç Üzeri Reklam, Araç kaplama, Araba Giydirme olarak da adlandırılır. Araç Giydirme; Cast Folyo diye adlandırılan yapışkanlı PVC ile yapılır. Bu yapışkanlı PVC Cast Folyo’nun kalınlığı 0.05 mm. dir. Cast Folyo’nun çok ince olmasının sebebi; Araç Giydirme işlemi işlem yapılırken, Aracın kanal oluklarına folyonun rahatça esnetilerek pozisyonlandırılmasını sağlamaktır. Bu işlem profesyonel Araç Giydirme ekipleri tarafından yapılmalıdır. Araç Giydirme Araçların üzerine yapılan reklam uygulamasıdır. Araç Giydirme İşleminden Önce Yapılması Gerekenler; Araç Giydirme/Araç kaplama işlemi ( Araç üzeri Reklam Uygulaması ) yapılmadan önce, giydirilecek olan aracın detaylı fotoğrafları çekilir. Çekilen bu fotoğraflar bilgisayar ortamına getirilir ve uygun bir grafik programında tasarımlar alternatifli olarak yapılır. Beğenilen tasarıma göre araç giydirme ( sanal ortamda ) müşteriye onaylatılır. Böylelikle Müşteri Aracını Giydirme yapmadan önceki şeklini bilgisayar ortamında görmüş olur. Bu durumda hem Reklam firması hem de Araç Giydirme /Araç kaplama işlemini yaptıracak olan firma Araç giydirme işlemine başlamadan önce karşılıklı olarak anlaşmaya varmış olur.

Ankara Araç Giydirme Firması
Ankara Araç Giydirme Firması

Araç Giydirme ölçülendirilmesi nasıl yapılır? Araç Giydirme/Araç kaplama için gelen aracın fotoğrafı çekildikten sonra renkli çıktısı hazırlanır. Bu çıktı üzerine Aracın tüm detaylı ölçüleri not edilir. Bu ölçülerin net olarak alınması uygulamada oluşacak hatayı ortadan kaldırmış olur. Araç Giydirme/Araç kaplama profesyonellik gerektirdiği için yanlış bir ölçü, bütün Araç Baskısını yanlış yapılmasına neden olur. Araç Giydirme işleminin üretimi? Araç Giydirme/Araç kaplama işlemin yapılacağı Aracın ölçüleri alındıktan sonra sıra üretime gelir. Araç Giydirme işinde profesyonel Grafikerler firmanın talep etmiş olduğu reklam uygulamasını yaparlar. Araç Giydirme/Araç kaplama işleminin en önemli aşamalarından biri de grafik tasarımdır. Yanlış tasarım yanlış baskıyı beraberinde getir. Yanlış baskı Araç giydirme/Araç kaplama esnasında aracın üstünde çok net bir şekilde kendini belli edecektir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta Araç Giydirme/Araç kaplama işlemi yapılacak aracın; dekupe( kesme ) işlemi gerektiren yerlerine (kapı kollarına, kapı aralarına, çıtalara, farlara, fitillere, anahtar deliğine, cam kenarlarına ve arka silecek diplerine) herhangi bir yazının, logonun ve resmin gelmemesine dikkat edilmelidir. Araç Giydirme /Araç kaplama için gerekli ölçülendirme yapıldıktan sonra Digital Baskı makinesine iş gönderilir.

Uncategorized

Ankara Araç Giydirme Fiyatları

Ankara Araç Giydirme Fiyatları Günümüz dünyasında artık reklam kavramı daha öncesinde olmadığı kadar ciddi şekilde değişim göstermeye başladı. Geçmiş dönemlerde yalnızca klasik şekillerde yapılmakta olan reklamlar artık yerini çok daha farklı tarzlarda ve etkileyici sonuçları elde etmeye imkan tanıyacak yeni reklamlara bırakmaya başladı. Firmalar da var olan gelişmeleri yakından takip ederek onlara istediklerini en iyi şekilde verebileceğini düşündükleri reklamları inceleyerek bunlar arasından seçimlerini yapmaya çalışıyorlar. Araç giydirme fiyatları konusundaki araştırmalar da firmaların istekleri doğrultusunda şekillenmekte olan bu işlemin sonuçlarının net olarak belirlenmesine yardımcı oluyor. Geçmiş dönemlere bakıldığı zaman da görüleceği üzere araç giydirme işlemleri yalnızca birkaç firma tarafından yapılıyordu. Araç Giydirme Fiyatları Böyle olunca da araç giydirme fiyatları ile ilgili çok da fazla bir oynama görmek mümkün değildi. Fakat ilerleyen dönemler ile beraber bu konuda da oldukça etkili değişimler kendini göstermeye başladı. Firmaların istekleri doğrultusunda yapılmakta olan birbirinden farklı çalışmalar doğal olarak fiyatlarda da değişimlerin kendini göstermesi anlamına geldi. Öyle ki şimdilerde bu konu ile alakalı yapılacak olan en ufak bir araştırma sonrasında dahi ortaya birbirinden farklı fiyatlar çıkabilir. Firmaların bu aşamada yapmaları gereken en önemli şey, araştırmalarını dikkatlice yapmak ve onların isteklerini yerine getirebileceklerini düşündükleri araç kaplama işlemlerini yaptırmak olmalıdır.

Aksi halde ortaya çıkacak olan sonuçlar firmaların asla tatmin olamayacakları şekilde kendini gösterecektir. Doğru araştırmaları yapmak ve buna göre araç giydirme fiyatları arasından seçimi gerçekleştirmek adına ilk önce bu konu ile alakalı gerekli bilgileri edinmek gerekmektedir. Araç giydirme işlemi, firmaların istekleri doğrultusunda araçların dış kısımlarına yapılan reklam çalışmalarına verilen isimdir. Firmalar bu konudaki isteklerini belirttikten sonra ilk aşamada giydirme işleminin yapılacağı araç ile alakalı ölçülerin net olarak alınması gerekmektedir. Aracın ölçülerinin alınmasından sonra ise artık sıra bu ölçülerin dijital ortama aktarılmasına geliyor. Böylece aracın üzerine yapılacak olan giydirme işlemi için tasarım çalışmalarına başlanmış olacaktır. Geçmiş zamanlarda bu çalışmalar yalnızca el ile yapılıyordu. Bu durumda da ciddi oranlarda hata payları çıkabiliyordu. Şimdilerde ise gelişen teknoloji sayesinde işlemler dijital ortamda yapılıyor. Bu sayede henüz işlemler sonlandırılmadan aracın üzerinde giydirmenin nasıl duracağı ile alakalı bilgilere net olarak ulaşılmış oluyor. Konusunda uzman olan kişiler tarafından yapılacak tasarım işlemleri esnasında firmaların bu konu ile alakalı tüm istekleri dikkate alınacaktır. Giydirme işlemi için seçilecek olan materyal de araç giydirme fiyatları konusundaki değişimin nedenleri içerisinde yer almaktadır. Farklı tarzdaki materyallerin her birinin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla firmalar onlara sunulan seçenekleri dikkatlice inceledikten sonra aralarından dilediklerini rahatlıkla seçebilirler. Her bir detayın üzerinde durulmasından sonra ise artık alınacak olan çıktılar dikkatlice aracın üzerindeki yerini alacak ve araçlar firmaları temsilen yollara düşmeye başlayacaktır.

Uncategorized

Ankara Araç Giydirme Firmaları

Ankara Araç Giydirme; Araç Üzeri Reklam, Araç kaplama, Araba Giydirme olarak da adlandırılır. Araç Giydirme; Cast Folyo diye adlandırılan yapışkanlı PVC ile yapılır. Bu yapışkanlı PVC Cast Folyo’nun kalınlığı 0.05 mm. dir. Cast Folyo’nun çok ince olmasının sebebi; Araç Giydirme işlemi işlem yapılırken, Aracın kanal oluklarına folyonun rahatça esnetilerek pozisyonlandırılmasını sağlamaktır. Bu işlem Ankara araç giydirme firması vb firmalar gibi profesyonel Araç Giydirme ekipleri tarafından yapılmalıdır. Araç Giydirme Araçların üzerine yapılan reklam uygulamasıdır. Araç Giydirme İşleminden Önce Yapılması Gerekenler; Ankara Araç Giydirme /Araç kaplama işlemi ( Araç üzeri Reklam Uygulaması ) yapılmadan önce, giydirilecek olan aracın detaylı fotoğrafları çekilir. Çekilen bu fotoğraflar bilgisayar ortamına getirilir ve uygun bir grafik programında tasarımlar alternatifli olarak yapılır. Beğenilen tasarıma göre araç giydirme işlemi ( sanal ortamda ) müşteriye onaylatılır. Böylelikle Müşteri Aracını Giydirme yapmadan önceki şeklini bilgisayar ortamında görmüş olur. Bu durumda hem Reklam firması hem de Araç Giydirme /Araç kaplama işlemini yaptıracak olan firma Araç giydirme işlemine başlamadan önce karşılıklı olarak anlaşmaya varmış olur.

Ankara Araç Giydirme Firması ölçülendirilmesi nasıl yapılır? Araç Giydirme/Araç kaplama için gelen aracın fotoğrafı çekildikten sonra renkli çıktısı hazırlanır. Bu çıktı üzerine Aracın tüm detaylı ölçüleri not edilir. Bu ölçülerin net olarak alınması uygulamada oluşacak hatayı ortadan kaldırmış olur. Araç Giydirme/Araç kaplama profesyonellik gerektirdiği için yanlış bir ölçü, bütün Araç Baskısını yanlış yapılmasına neden olur. Ankara Araç Giydirme işleminin üretimi? Araç Giydirme/Araç kaplama işlemin yapılacağı Aracın ölçüleri alındıktan sonra sıra üretime gelir. Araç Giydirme işinde profesyonel Grafikerler firmanın talep etmiş olduğu reklam uygulamasını yaparlar. Araç Giydirme/Araç kaplama işleminin en önemli aşamalarından biri de grafik tasarımdır. Yanlış tasarım yanlış baskıyı beraberinde getir. Yanlış baskı Araç giydirme/Araç kaplama esnasında aracın üstünde çok net bir şekilde kendini belli edecektir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta Araç Giydirme/Araç kaplama işlemi yapılacak aracın; dekupe( kesme ) işlemi gerektiren yerlerine (kapı kollarına, kapı aralarına, çıtalara, farlara, fitillere, anahtar deliğine, cam kenarlarına ve arka silecek diplerine) herhangi bir yazının, logonun ve resmin gelmemesine dikkat edilmelidir. Araç Giydirme /Araç kaplama için gerekli ölçülendirme yapıldıktan sonra Digital Baskı makinesine iş gönderilir.

 

Uncategorized

Ankara Kosgeb Tabela Üretimi

Ticari faaliyet alanında çalışmalar sürdürmekte olan firmalar, birçok farklı sektörün içerisinde kendine yer buluyor. Özellikle son dönemlere bakıldığı zaman da görülebileceği üzere artık firmaların sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Bazı firmalar açılışı ve sonrası ile alakalı herhangi bir sorunu olmasa da bazıları gerek büyümek gerekse açılışında yardımcı olunması adına birbirinden farklı alternatifleri inceleyerek aralarından en uygun olanlarının seçilmesi adına ciddi anlamda araştırmalar yapıyorlar. Her ne kadar şimdilerde konu ile alakalı seçenekler fazla olsa da yapılacak olan en ufak bir araştırma sonrasında aslında en uygun seçimin Kosgeb olduğunu görmek çok kolay olacaktır. Ankara Kosgeb tabela üretimi ile beraber de alınacak olan destek ve firmanın içerisinde bağlı bulunduğu kuruluşa ait gerekli olan bilgiler net bir şekilde ortaya koyulmuş olacaktır.

Günümüzde Ankara Kosgeb tabela üretimi söz konusu olduğu zaman firmaların karşılarına onlarca farklı isim çıkabiliyor. Bu isimlerin hepsi ise ne yazık ki isteklerin etkili şekilde yerine getirilmesi bakımından arzu edilenleri net bir şekilde ortaya koyamıyor. Böyle olunca da verilmiş olan ücretlerin karşılığında doğru tarzda hazırlanmış olan tabelaları görmek yerine çok daha farklı tarzda tabelalar ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Firmaların bu aşamada dikkat etmeleri gereken en önemli detaylardan biri, mutlaka konusunda yeterli oranda deneyim sahibi olan kişiler ile iletişime geçilmesidir.

Bu kişiler Ankara Kosgeb tabela üretimi ile alakalı gerekli her türlü deneyime sahip olduğu için çok kısa bir süre içinde firmaların isteklerini göz önünde bulundurarak en etkili sonuçların ortaya çıkmasına da yardımcı olmaktadır. Kosgeb tabela araştırmaları yapılırken boyut ve materyal seçimi oldukça önemlidir. Kaliteli materyallerin seçilmesi, tabelaların çok uzun süreler boyunca herhangi bir sorun olmadan kullanılmasına imkan tanıyacaktır. Özellikle de son dönemlere bakıldığı zaman birbirinden farklı materyallerin kullanılması sayesinde tabelalar herhangi bir dış etken ile karşı karşıya kalmadan istenildiği şekilde kullanılması da sağlanmış olacaktır. Materyal ve boyut seçiminden sonra ise sıra yazı fontunun net olarak belirlenmesine gelecektir.

Çok fazla gözleri yormayan fakat tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak tarzda hazırlanacak Ankara Kosgeb tabela üretimi çalışmaları ile beraber istenilen etkilerin sağlanması da başarılı bir şekilde gerçekleştirilecektir. Başarılı renk ve yazı stili seçimi sonrasında ortaya çıkacak olan sonuçlar ile beraber artık isteyen her firma tamamen kendilerine ait tasarımlar ile ya da isteklerine göre en uygun şekilde hazırlanacak tarzdaki tabelaları hazırlatabilirler. Yapılacak bu hazırlıklar ile beraber ise firmalar sektör fark etmeden kendi tarzlarını en iyi şekilde yansıtacağına inandıkları tarzdaki Kosgeb tabela çeşitlerini kısa süreler içinde hazırlatacaklar, bu sayede de tanıtım çalışmalarını istedikleri gibi yapmış olacak; Kosgeb bünyesinde olduklarını en etkili tarzda karşılarındakilere belirteceklerdir.

Uncategorized

Araç Giydirme İşlemi Nedir ?

Ankara Araç giydirme ile yollarda yürüyen reklamınız ve açık hava reklamcılığı ile reklamın hedefe ulaşması açısından en önemli reklam çalışmalarından biridir. Ankara Araç giydirme araçların görsel olarak kaplanması işlemidir ve kurumsal kimliğinizi çok güzel bi şekilde tamamlar. Firmanızın logosu ve ürünlerinizin görselleri özel hazırlanmış tasarımlar ile firmanıza farkındalık yaratacaktır. Araba üzerine bölgesel ve komple olarak uygulanabilir.

Ankara Araba giydirme işlemi ile , firma ya da işletmenizin açık hava reklamı ve tanıtımı, araç ya da araçlarınızın gittiği ve bulunduğu her yerde firmanızı temsil etmek adına çok iş yapmaktadır. Arabanızın büyüklüğü ve özelliğine göre, görselliğe açık alanlar; logonuz, tanıtıcı sloganınız, firma isminiz, irtibat bilgilerinizle giydirilebilir.

Bunlar dışında farklı tasarım çalışmaları uygulanıp Ankara’da araç giydirme çok daha farklı tarzlarda da gerçekleştirilebilir. Ankara Araç giydirme işlemi özel bir PVC malzemeyle uygulanır. Araç giydirme öncesinde bu madde üzerine dijital baskı yapılarak görseller kaplama işlemi öncesinde hazır hale getirilir. Kaplama işlemi öncesinde, hatasız sonuç almak için bazı işlemler sırası ile uygulanmaktadır. Bunlar’a değinmek gerekirse ;

• Aracın fotoğraflarının çekilmesi, detaylı ölçülerin alınması ve bu bilgilerin bilgisayar ortamına girilmesi
• Belirlenen ölçülere uygun tasarım çalışmalarının yapılıp, sanal ortamda araç giydirme işleminin yapılarak, onay için size sunulması.
• Aşamaların başarılı şekilde yapılması, kaplama aşamasında bir hatanın çıkmamasını sağlayacaktır.
• Kaplama malzemesinin tasarıma hazır olarak hazırlanmasıdır. Bu aşamalardan birinin eksik ya da hatalı olması ancak araç giydirme aşamasında ortaya çıkacağından, her şeyin titizlikle yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.
• Ankara Araç giydirme konusunda uzman ekibimiz, tüm aşamalara ait çalışmaları titizlikle hazırlamakta ve tüm süreçleri kesintisiz olarak takip etmektedir; ölçü alımlarından bu ölçülere uygun tasarımların yaratılmasına, PVC malzemesinin baskısından istenen şablonda çıkarılmasına kadar bütün işlemler en hassas şekilde düzenlenip araç giydirme işlemi, sıfır hata ile tamamlanır.

Uncategorized

Ankara Reklam İmalat

Reklam çalışmaları yapılırken firmaların pek çok farklı etkenin üzerinde durmasının belirli sebepleri bulunuyor. Bu sebeplerin başında ise tanıtım işlemlerinin istenildiği gibi yapılmaması durumunda ortaya çıkacak olan sonuçların düşünülenden çok daha kötü olabileceği geliyor. Bilindiği üzere özellikle de son dönemlerde rekabet ortamı daha öncesinde olmadığı kadar ciddi düzeylere ulaşmaya başladı. Firmalar hangi sektörde faaliyetlerini göstermekte olurlarsa olsunlar fark etmez, kendi isteklerini yerine getirebilecek Ankara reklam çalışmalarını yaptırmadıkları takdirde sahip oldukları ürünleri ve hizmetleri hedef kitlelerine tanıtma konusunda oldukça ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabilirler. Pek çok kişinin de bildiği üzere reklamların etkisi hedef kitle üzerinde oldukça yüksek olabiliyor.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken şey ise Ankara reklam konularının ne tarzda ele alınması gerektiğidir. Geçmiş dönemlerde bilindik tarzdaki reklamlar ile herhangi bir sorun kendini göstermeden istenilen tardaki çalışmalar oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyordu. Çünkü bu alanda çok fazla çalışma yapılmadığı için firmaların beğenilerine sunulmakta olan reklamlar istekleri karşılama konusunda yeterli olabiliyordu. Fakat ilerlemekte olan zaman ile beraber reklam konusunda da oldukça etkili çalışmalar yapılmaya başlandı. Bu çalışmalardan ötürü de bilindik tarzdaki reklamlar hedef kitle üzerinden istenilen tarzdaki sonuçların ortaya çıkmasına yardımcı olamıyor. Dolayısıyla artık firmalar kendilerini tanıtmak adına oldukça farklı çalışmalar yapmaya özen gösteriyorlar.

Firmaların bu konudaki düşüncelerini başarılı bir şekilde takip etmekte olan Ankara reklam şirketleri ise istekleri en etkili şekilde yerine getirmek adına gerekli çalışmaların neler olduğunu dikkatli bir şekilde inceleyerek en uygun sonuçların ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Lakin her reklam şirketi firmalara tam olarak isteklerine uygun tarzdaki çalışmaları sunamıyorlar. Böyle olunca da ne kadar istenmiş olursa olsun fark etmez, firmaların tanıtım çalışmaları esnasında yapılmakta olanlar; reklamların istenilen hedef kitleye ulaşmasının önüne geçebiliyor. Bunu bilen firmalar da tanıtım çalışmalarını etkili bir şekilde yapmak adına en iyi çözümü elde etmek amacı ile mümkün olduğu kadar reklamcılık konusunda deneyimli kişiler ile çalışmayı istiyorlar.

 

Deneyimli Ankara reklam şirketleri arasından seçim yaparken dikkat edilmesi gereken detaylardan bir tanesi, nelerin istendiğinin net olarak bilinmesi ve buna göre çalışmaların yapılıp yapılmadığı ile alakalı gerekli olan bilgilere erişmek olmalı. Reklam çalışmaları yapılırken öncelikli olarak hangi özelliklere sahip hedef kitle ile iletişime geçilmek istendiğine net olarak karar verilmelidir. Çünkü şimdilerde hazırlanmakta olan reklamların her biri için belirlenmekte olan çalışmaların yanı sıra hedef kitle belirleme işlemleri de farklılık göstermektedir. Dolayısıyla firmalar, kendi sektörlerine en uygun olacaklarına inandıkları tarzda reklamlar arasından seçimlerini yapmalıdır. Sonrasında isteklerini yerine getirecek reklamlar ile alakalı bilgileri elde etmeleri ile beraber oldukça kısa süreler içerisinde hazırlanacak olan reklamlar ile beraber tanıtım işlemleri istenildiği gibi gerçekleştirilmiş olur.